Uchwała nr XXIX/454/12 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2012-07-05
Data ogłoszenia: 2012-09-27
Wejście w życie: 2012-10-12
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2012, Pozycja: 1333

Link: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści