Uchwała nr XVI/247/11 Rady Miasta Opola z dnia 20 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2011-10-20
Data ogłoszenia: 2011-12-15
Wejście w życie: 2011-12-30
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2011, Numer: 145, Pozycja: 1843

Link: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Dziennik zmian treści