Uchwała nr IV/29/10 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2010-12-30
Data ogłoszenia: 2011-03-23
Wejście w życie: 2010-12-30
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2011, Numer: 28, Pozycja: 376

Link: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Uwagi

Uchwała została ogłoszona w formie obwieszczenia.

Dziennik zmian treści