Uchwała nr XLVIII/513/09 Rady Miasta Opola z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2009-04-23
Data ogłoszenia: 2009-06-10
Wejście w życie: 2009-09-11
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2009, Numer: 38, Pozycja: 690

Link: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Dziennik zmian treści