Uchwała nr XIII/112/07 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2007-05-24
Data ogłoszenia: 2007-06-21
Wejście w życie: 2007-07-06
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2007, Numer: 46, Pozycja: 1557

Dziennik zmian treści