Uchwała nr LXXI/845/06 Rady Miasta Opola z dnia 12 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2006-10-12
Data ogłoszenia: 2006-11-21
Wejście w życie: 2006-12-06
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2006, Numer: 80, Pozycja: 2426

Dziennik zmian treści