Uchwała nr LV/621/05 Rady Miasta Opola z dnia 8 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2005-12-08
Data ogłoszenia: 2006-01-13
Wejście w życie: 2006-01-28
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2006, Numer: 2, Pozycja: 22

Dziennik zmian treści