Uchwała nr XV/126/03 Rady Miasta Opola z dnia 26 czerwca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłat, ustalenia stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2003-06-26
Data ogłoszenia: 2003-07-21
Wejście w życie: 2003-08-05
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2003, Numer: 55, Pozycja: 1084

Uwagi

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 18 sierpnia 2009 r. sygn. akt II SA/Op 193/09 – prawomocny od dnia 11 grudnia 2009 r. – stwierdzający nieważność uchwały, określający, że uchwała nie podlega wykonaniu.

Dziennik zmian treści