Uchwała nr XXXVI/491/01 Rady Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłat, ustalenia stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2001-01-25
Data ogłoszenia: 2001-04-13
Wejście w życie: 2001-04-28
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2001, Numer: 28, Pozycja: 161

Dziennik zmian treści