Uchwała nr IV/28/10 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2010 rok.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2010-12-30
Wejście w życie: 2010-12-30
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola 11 stycznia 2011 r.

Dziennik zmian treści