Uchwała nr III/15/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2010-12-09
Data ogłoszenia: 2010-12-17
Z mocą obowiązującą od: 2011-01-01
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2010, Numer: 150, Pozycja: 1797

Link: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści