Uchwała nr XLIII/444/05 Rady Miasta Opola z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2005-02-24
Data ogłoszenia: 2005-04-07
Wejście w życie: 2005-04-22
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2005, Numer: 24, Pozycja: 644

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści