Zarządzenie nr OR-I.120.1.38.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Opola na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2019-04-30
Wejście w życie: 2019-04-30
Właściciel: Dawid Ozimek, Wydział Zarządzania Kryzysowego
Redaktor: Joanna Kaleta, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Załącznik do zarządzenia zawiera instrukcję działania Stałego Dyżuru, dlatego też jego treść nie została zamieszczona.

Dziennik zmian treści