Zarządzenie nr OR-I.0050.295.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa ulic w mieście Opolu w zakresie budowy oświetlenia ulicznego”.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2019-05-13
Wejście w życie: 2019-05-13
Właściciel: Violetta Moskwa, Wydziału Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści