Uchwała nr VIII/174/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opole na lata 2019-2023.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2019-04-18
Data ogłoszenia: 2019-04-29
Wejście w życie: 2019-05-14
Z mocą obowiązującą od: 2019-05-14
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2019, Pozycja: 1644

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści