Uchwała nr VIII/168/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwalę w sprawie zwolnienia z uiszczenia opłat zwazanych ze zmianami administracyjnymi.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2019-04-18
Data ogłoszenia: 2019-04-26
Wejście w życie: 2019-05-11
Z mocą obowiązującą od: 2019-05-11
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2019, Pozycja: 1619

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści