Zarządzenie nr OR-I.0050.236.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa i montaż wyrobów będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2019-04-09
Wejście w życie: 2019-04-09
Właściciel: Violetta Moskwa, Wydziału Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści