Zarządzenie nr OR-I.0050.222.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2019-04-03
Wejście w życie: 2019-04-03
Właściciel: Aneta Werner-Wilk, Biuro Urbanistyczne
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści