Uchwała nr VII/141/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2019-03-28
Data ogłoszenia: 2019-04-08
Wejście w życie: 2019-04-23
Z mocą obowiązującą od: 2019-04-23
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2019, Pozycja: 1327

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści