Uchwała nr VII/136/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2019-03-28
Data ogłoszenia: 2019-04-08
Wejście w życie: 2019-04-23
Z mocą obowiązującą od: 2019-04-23
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2019, Pozycja: 1326

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z wyjatkiem § 1 ust. 1, który wchodzi w zycie z dniem 1 września 2019 r.

Dziennik zmian treści