Uchwała nr VII/134/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LIX/678/06 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2019-03-28
Data ogłoszenia: 2019-04-08
Wejście w życie: 2019-04-23
Z mocą obowiązującą od: 2019-04-23
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2019, Pozycja: 1325

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści