Zarządzenie nr OR-I.0050.197.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. zadania pn. Organizacja finału konkursu na zbiórkę butelek PET w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja” – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2019-03-25
Wejście w życie: 2019-03-25
Właściciel: Violetta Moskwa, Wydziału Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści