Zarządzenie nr OR-I.0050.187.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 22 marca 2019 r. dot. wniosku o rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu za lata 2016-2018.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2019-03-22
Wejście w życie: 2019-03-22
Właściciel: Aleksander Sienkiewicz, Wydział Finansowo – Księgowy
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści