Zarządzenie nr OR-I.0050.180.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego dla realizacji zadania budżetowego pn. „Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap I – Przebudowa budynku przy ul. Damrota 1”.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2019-03-14
Wejście w życie: 2019-03-14
Właściciel: Violetta Moskwa, Wydziału Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści