Uchwała nr VI/113/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2019-02-28
Data ogłoszenia: 2019-03-08
Wejście w życie: 2019-03-23
Z mocą obowiązującą od: 2019-03-23
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2019, Pozycja: 952

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści