Uchwała nr VI/101/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2019-02-28
Wejście w życie: 2019-02-28
Z mocą obowiązującą od: 2019-02-28
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści