Zarządzenie nr OR-I.0050.136.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 lutego 2019 r. powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych, wraz z zakupem sprzętu, przekazania kart SIM oraz usług dodatkowych.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2019-02-25
Wejście w życie: 2019-02-25
Właściciel: Violetta Moskwa, Wydziału Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści