Zarządzenie nr OR-I.0050.130.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Udzielenie i obsługa kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 40 000 000,00 zł.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2019-02-25
Wejście w życie: 2019-02-25
Właściciel: Magdalena Brulewska, Wydział Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści