Zarządzenie nr OR-I.0050.79.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr OR-I.0050.767.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia wytycznych w zakresie sporządzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Opola.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2019-02-05
Wejście w życie: 2019-02-05
Właściciel: Aleksander Sienkiewicz, Wydział Finansowo – Księgowy
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści