Zarządzenie nr OR-I.0050.80.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Miasta Opola: Grotowice, Groszowice, Kolonia Gosławicka, Szczepanowice.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2019-02-06
Wejście w życie: 2019-02-06
Właściciel: Violetta Moskwa, Wydziału Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści