Zarządzenie nr OR-I.0050.78.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. Utrzymania terenów zieleni miejskiej: Zadanie 1. Park Miejski na Wyspie Bolko. Zadanie 2. Park Pasieka i tereny przyległe. Zadanie 3. Park Miejski na osiedlu im. Armii Krajowej oraz tereny zieleni w dzielnicach: Gosławice, Kolonia Gosławicka, Grudzice, Malina, Groszowice i Nowa Wieś Królewska. Zadanie 4. Tereny nadrzeczne miasta Opola. Zadanie 5.Tereny zieleni w strefie reprezentacyjnej Opola. Zadanie 6. Pozostałe miejskie parki, skwery i zieleńce na terenie Opola.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2019-02-05
Wejście w życie: 2019-02-05
Właściciel: Violetta Moskwa, Wydziału Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści