Uchwała nr V/90/19 Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Opole.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2019-01-31
Data ogłoszenia: 2019-02-07
Wejście w życie: 2019-02-22
Z mocą obowiązującą od: 2019-02-22
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2019, Pozycja: 529

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści