Zarządzenie nr OR-I.0050.47.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu ewidencyjnego 0151 Winów jednostki ewidencyjnej 166101_1 M. Opole.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2019-01-28
Wejście w życie: 2019-01-28
Właściciel: Grażyna Czapla, Wydział Geodezji i Kartografii
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści