Zarządzenie nr OR-I.0050.57.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2019-01-31
Wejście w życie: 2019-01-31
Właściciel: Aleksandra Zwarycz, Centrum Dialogu Obywatelskiego
Redaktor: Joanna Malinowska, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści