Zarządzenie nr OR-I.0050.48.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2019-01-29
Wejście w życie: 2019-01-29
Właściciel: Marcin Baraniewicz, Wydział Budżetu
Redaktor: Joanna Malinowska, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści