Zarządzenie nr OR-I.120.1.4.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie procedur zawierania umów dla zadań Miasta Opola realizowanych przez Urząd Miasta Opola objętych projektami w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2019-01-24
Wejście w życie: 2019-01-24
Właściciel: Łukasz Ostrowski, Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
Redaktor: Joanna Kaleta, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści