Zarządzenie nr OR-I.0050.22.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2019-01-14
Wejście w życie: 2019-01-14
Właściciel: Marcin Baraniewicz, Wydział Budżetu
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści