Zarządzenie nr OR-I.0050.46.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2019-01-28
Wejście w życie: 2019-01-28
Właściciel: Irena Koszyk, Wydział Oświaty
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści