Zarządzenie nr OR-I.0050.27.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Borki” w Opolu.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2019-01-16
Wejście w życie: 2019-01-16
Właściciel: Aneta Werner-Wilk, Biuro Urbanistyczne
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści