Zarządzenie nr OR-I.0050.33.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia kwoty Nagrody im. Jana Całki w 2019 r. i ustalenia wzorów zgłaszania kandydatur.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2019-01-18
Wejście w życie: 2019-01-18
Właściciel: Aleksandra Zwarycz, Centrum Dialogu Obywatelskiego
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści