Zarządzenie nr OR-I.0050.23.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie).

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2019-01-14
Wejście w życie: 2019-01-14
Właściciel: Aleksandra Zwarycz, Centrum Dialogu Obywatelskiego
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści