Zarządzenie nr OR-I.0050.15.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2019-01-10
Wejście w życie: 2019-01-10
Właściciel: Aleksandra Zwarycz, Centrum Dialogu Obywatelskiego
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści