Uchwała nr IV/73/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Miasto Opole oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Miasto Opole oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-12-27
Data ogłoszenia: 2019-01-03
Wejście w życie: 2019-01-18
Z mocą obowiązującą od: 2019-01-18
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2019, Pozycja: 21

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści