Uchwała nr IV/68/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr LXII/1189/18 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2018r. w sprawie przyjęcia Programu wyrównywania szans edukacyjnych „DOBRY START 2” dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-12-27
Wejście w życie: 2018-12-27
Z mocą obowiązującą od: 2018-12-27
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści