Zarządzenie nr OR-I.0050.839.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie umorzenia należności dłużnika będącego użytkownikiem lokalu mieszkalnego przy ul. "dane podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)"w Opolu.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-12-20
Wejście w życie: 2018-12-20
Właściciel: Izabela Baryłowicz, Wydział Lokalowy
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści