Zarządzenie nr OR-I.0050.838.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-12-20
Wejście w życie: 2018-12-20
Właściciel: Krzysztof Śliwa, Biuro Urbanistyczne
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści