Uchwała nr IV/61/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości, w stosunku do której wygasło użytkowanie wieczyste a o jej nabycie ubiegają się spadkobiercy dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-12-27
Wejście w życie: 2018-12-27
Z mocą obowiązującą od: 2018-12-27
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści