Uchwała nr IV/56/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pn. „TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA 2” w ramach Osi Priorytetowej VII Konkurencyjny Rynek Pracy, Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-12-27
Wejście w życie: 2018-12-27
Z mocą obowiązującą od: 2018-12-27
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści