Zarządzenie nr OR-I.0050.823.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Planu finansowo-rzeczowego w układzie zadaniowym do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-12-18
Wejście w życie: 2018-12-18
Właściciel: Dorota Rutkowska Wydział Polityki Społecznej
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści