Zarządzenie nr OR-I.0050.820.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IIIa” w Opolu.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-12-18
Wejście w życie: 2018-12-18
Właściciel: Aneta Werner-Wilk, Biuro Urbanistyczne
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści